Malekhiv


Ukraine, Lviv oblast, Zhovkva raionfounded: 1377 year
population: 3000 people

Malekhiv 2018 на VIRTUAL.ua
Map of Malekhiv. Заклади, місця та організації у Malekhiv.


Map of Malekhiv